BBC PASHTU BROADCAST REGARDING THE SITUATION IN CHITRAL

Graano awreedunkoo de bibisi de rawaanee chaaree pe proograam kee mung dwee mawzoogaanee taasee ta awrawu. Lumrray ba pe Chatraal kee de Aaghaa Xaan de Esmaili ferkee de payraawaanoo de wazheloo de xabar pe baab aw pe paay kee ba pe Eslaamaabaad kee de Hend aw Pakistan de rasmi namayendagaanoo ter maanz de xabaroo ateroo de extitaam pe baab daase mawzoogaanee awrawu. Pe Pakistan kee de Esmaili ferkee rayis xxaaghelay Raamaazaan marchand chee de Aaghaa Xaan namayanda day Eslaamaabaad ta raaghelay aw ghwaari chee le sade Zia-ul-Haq sara mulaakaat wekrri aw pe Chatraal kee de Esmaili ferkee de wazheloo pe baara kee xaberee ateree wekrree le Eslamabaad tsxa Alekzandar daasee rapoot mung ta raaleegelay day: de hukumat pe bayaan kee wayel shewi di chee pe dee alaaka kee dree wradzee pe farikaayi hala goola kee uwe tana mreshewi di tse noor yee leg tafsilrat xxkaara krrel Chatraaliyan chee Eslaamaabaad ta rasedeli di waayi Chatraal kee le yawee ehaatee na chee pe kee yaw jumaat aw de talebelmaanoo yaw haastel aw dukaanuna di pe zergunoo sunyan raataaw shwel tsook chee dee xaaryee kootbi ta pe yaw keli kee de sunyanoo de yaw jumaat pe kaannoo wishtoo pe xabar qaher axisti wu tsarganda da chee de zoorrxyaala mulaa saaheb de Esmailyaanoo de xalaaf xaberee kaweloo na pas Esmailyaanoo hagha jumaat pe kaannoo wishtay we de Drimleend Hootel chee saayl geroo ta xe malum day, Esmaili moonazem jamaal xaan daa toor welagaaw chee Esmailyaan pe yaw ehaata kee gir krray shwel aw byaa oor welagawelay shu hukumaat waayi chee uwe tana mrre shwi di xoo de mrroo shmeer zyaat day de we wayel chee de yawe tsargand Esmaili pe haysyat day le xaaryee na pe teexta majbur shu chee Eslamabaad ta weraseed noo Esmaili meshraanoo ta yee xabera wekrra duy bedaar krri chee tse waaqeaat shewi pe degha alaaqoo kee yaw Daaktar Memtaaz chee de Aaghaa Xaan de poohanzeyoo de maashumaanoo de sehat de shoobee yaw Daaktar Memtaaz day we wayel chee de qaatlee aam na yaw tsoo gentee wrusta pe aama dawra day Chatraal ta wuraseed day xaaryee manz xushee proot we aw de Esmaili tebbi madad gaaraanoo ta weweel shu chee tsumra zer keeday shi noo chee de degha alaake na wudzi. Duyi dagha shpa pe yaw fawzi kamp kee terra krra duyi daawa kawi chee fawzi maamurinoo de dee xaberee tasdik wekrr chee pe katlee aam kee de mashumaanoo de mrroona deer ziyaat di duy wewayel chee shel poolis doomra ziyaat jamaa shewoo xalkoo ter wrraande bee wasee xkaarreedel. Xoo duy hayraantiya xkaara krra cheeteer kaal de dwaaroo ferkoo ter maanza de hayjan dawraan kee fawdz balelay sheway we noo dee zaalaa wene balelay shu Daaktar Memtaaz aw xaagelay Jamaal Xaan wewayel chee duy le Raamaazaan ramchaand sarra yee hagha waxt welidel kela chee day jamhur rayis sara de lidoo lepaaraa Eslaamaabaad ta weraseed de xxaaghelay ramchaand weghuxtel chee maamela rafa dafa krri hukumaat tool zaruri ekdaamaat kaawi duy dwarra xwaa xpeloo kee rooghaweloo kooshesh kawi. De wewayel chee mung pe kootbi alaakoo le sunyanoo sara xe talookaat der lood daa ranga peexa cheri wrraandee ne wa shewee xoo de wewayel chee de sara laa pura tafsilat neshta day hela kawi jamhur rayis sara xaberee wekrri. Day umid lari de dee na pas Chatraal ta laar shi xaaghelay ramchaand wewayel chee deghee alakeetaa ziyaat tee alaakee ta ziyaatee hefaazati askaree legel shewe di aw ter tsoo pooree chee deta maalumaa da oos pe kee karari da.
The above is a transcription of a BBC Radio Broadcast in Pashtu concerning a religious riot which took place in August, 1982 in Chitral, Pakistan between the Sunnis and the Ismaili Shiites. Twelve people were shot and killed and the Dreamland Hotel, a hotel owned by Shiites, was burned to the ground.


For related pages, see The Story of Poor, Little Honzagool , My fellow prisoner in jail in Afghanistan and History of the War in Afghanistan .


Here are links:
Contact address - please send e-mail to the following address: Sloan@ishipress.com